• İmza sirküleri (gerçek kişiler için imza beyannamesi)